Często zdarza się, że w rodzinie dochodzi do kłótni oraz nieporozumień, które to ostatecznie kończą się rozwodem. W takiej niezręcznej sytuacji zazwyczaj najbardziej cierpią małoletnie dzieci. Wiele samotnych rodziców, aby zapewnić swym pociechom godny byt jest zmuszonych do tego, aby pójść do sądu po alimenty.

Wysokość alimentów w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji materialnej powoda. Sąd prowadzący sprawę ustala wysokość alimentów na dziecko po dokładnym zapoznaniu się z dochodami obojga rodziców. Ich wysokość często wzrasta wraz z wiekiem, a w związku z tym ze zwiększeniem potrzeb dziecka. Do zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego może również wzrosnąć w sytuacji, gdy zmieniła się sytuacja materialna rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.\\Zgodnie z artykułem 135 §1 ustawy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ich wysokość zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego.

Priorytetowym elementem na bazie którego ustalana jest wysokość świadczenia alimentacyjnego jest miesięczny koszt utrzymania dziecka. Sąd bierze zawsze pod uwagę wydatki ponoszone na wyżywienie, ubrania, kosmetyki, opłaty związane z miejscem zamieszkania czy też opłaty związane z kształceniem się dziecka.

Najważniejszą rolę odgrywają zawsze zarobki obojga rodziców. Niemniej bardzo często zdarza się, że rodzic chcący uchylić się odpłacenia wysokich alimentów zaniża swoje miesięczne dochody. Niemniej podczas zasądzania wysokości alimentów istotna jest jest nie tylko jego aktualna sytuacja zarobkowa wynikająca z oświadczenia przedłożonego w sprawie, ale także to, jakie możliwości zarobkowe posiada pozwany. Są one determinowane wiekiem zobowiązanego, jego stanem zdrowia, przygotowaniem zawodowym, wykształceniem oraz możliwością zdobycia pracy w regionie w którym zamieszkuje.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli sytuacja materialna osoby płacącej alimenty poprawi się lub wydatki na dziecko wzrosną, sąd w każdej chwili może zwiększyć wysokość dotychczasowego świadczenia alimentacyjnego.