Osoby niepełnosprawne stanowią stosunkowo niewielkie odsetek zatrudnionych w naszym kraju pracowników. Mimo wszystko z biegiem lat zauważa się, że właściciele nie mają już oporów przed oferowaniem pracy osobie z obniżoną sprawnością fizyczną. Wiąże się to z wyposażeniem firmy w specjalne uchwyty dla niepełnosprawnych oraz inne udogodnienia.

Jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych?

Osoby, które nie mają pełnej sprawności fizycznej, cały czas zmagają się z wieloma trudnościami w trakcie uzyskania dobrze płatnej pracy. Wolny rynek niczego im nie ułatwia i częsta muszą podejmować się zatrudnienia nieadekwatnego do ich wykształcenia oraz umiejętności. Wiąże się to również z niższymi zarobkami, które negatywnie wpływają na komfort życia oraz sytuację materialną. Firmy funkcjonujące na rynku powinny wykazać się nieco większą otwartością, gdyż niepełnosprawni pracownicy pracują ciężej niż pozostali, a także osiągają lepsze wyniki w zadaniach, które im się powierza. Dodatkowo pracodawca ma możliwość skorzystać z wielu bardzo atrakcyjnych ulg i przywilejów. Jednym z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia. Jedyny wydatek, który poniesie pracodawca to właściwe wyposażenie stanowiska pracy. Uchwyty dla niepełnosprawnych powinny znaleźć się w pobliżu wejścia do firmy oraz w toalecie.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Zaoferowanie pracy osobie niepełnosprawnej ma wiele korzyści. Przede wszystkim właściciel firmy nie ma obowiązku pokrywania całego wynagrodzenia pracownika. Dofinansowanie wypłacane jest każdego miesiąca i jest uwarunkowane stopniem niepełnosprawności zatrudnionej osoby. Waha się ono od 450 zł do 1800 zł. Najniższą sumę otrzymują pracodawcy, którzy zaoferowali pracę osobie mającej lekki stopień niepełnosprawności, 1125 zł to dofinansowanie w przypadku umiarkowanego stopnia. Najwyższa kwota pokrywa sporą część wynagrodzenia pracownika, który zmaga się z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Pracę można zaoferować każdemu, a jeśli pracownik ma potwierdzoną chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe czy epilepsję, właściciel firmy otrzymuje dodatkowe 600 zł dofinansowania do wynagrodzenia. Sytuacja jest taka sama w przypadku osób niewidomych.

Osoby niepełnosprawne wymagają specjalnych sprzętów oraz stanowisk, które umożliwiają wykonywanie pracy oraz ułatwiają funkcjonowanie w firmie. Uchwyty dla niepełnosprawnych to najważniejsze z nich. Nabycie potrzebnych sprzętów i mebli jest łatwiejsze, dzięki pieniądzom otrzymanym ze środków PFRON. Uzyskane wsparcie finansowe może posłużyć do przygotowania pomieszczeń, nabycia urządzeń bądź kupna wymaganego oprogramowania. Każdy z tych elementów wpłynie na uzyskiwane rezultaty oraz ułatwi funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Bardzo ważne jest, aby pracownik nie został zwolniony przez minimum 36 miesięcy. W przeciwnej sytuacji środki uzyskane na wyposażenie stanowiska muszą zostać zwrócone. Przedsiębiorca zyskuje pieniądze nie tylko na przygotowanie stanowiska, ale również na jego wyposażenie. W tym wypadku wartość zakupów nie może przekraczać 15 średnich miesięcznych pensji. Uchwyty dla niepełnosprawnych również mogą zostać nabyte z przyznanych środków pieniężnych. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej często wymaga jeszcze jednego pracownika, który pomaga w wykonywaniu pracy. Te wydatki również można opłacić przy pomocy środków PFRON. Zalicza się do nich wydatki poniesione na codzienną komunikację z otoczeniem i inne zadania, które są niemożliwe bądź trudne do wykonania ze względu na niepełnosprawność zatrudnionej osoby. Kwota jest ściśle uwarunkowana czasem przeznaczonym na wspieranie drugiego pracownika.