W naszym kraju korzysta się z coraz większej ilości samochodów, dlatego jakże ważne jest zapoznanie się z tematem ubezpieczenia. Wyróżnia się dwie podstawowe polisy, a mianowicie jest to OC i AC. Jedno z nich jest obowiązkowe, a inne całkowicie dobrowolne. Każde z nich wspiera poszkodowanych w razie wypadków i uszkodzenia pojazdu.

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC

Kierowcy wielokrotnie mylą ubezpieczenie OC i AC, co sprawia, że w sytuacji, kiedy ubezpieczenie jest najbardziej potrzebne, wiele osób jest rozczarowanych, gdyż posiada mniejsze wsparcie niż przypuszczało. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, co oznacza, że każdy pojazd wyjeżdżający na drogę musi mieć je opłacone. Polisa OC oznacza odpowiedzialność cywilną i jest uwarunkowana Ustawą z dnia 22 maja 2003. Przepisy prawa jasno informują, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą chronić samochody w takim samym stopniu oraz zakresie. W związku z tym oferta OC każdej ubezpieczalni jest taka sama, różnią się jedynie ceną. Zwiększenie kosztu konkretnych polis jest celowym działaniem, gdyż w związku z brakiem odpowiedniej wiedzy, kierowcy są przekonani, że wyższe ubezpieczenie chroni ich samochód lepiej. To nieprawda. Nabierają się na to starsi kierowcy, którzy korzystają z jednych i tych samych ubezpieczalni od wielu lat. Co znajduje się w ofercie ubezpieczalni? Polisa OC pokrywa opłaty związane z usunięciem szkód, które dotknęły osób trzecich. Sprawca wypadku nigdy nie otrzymuje wsparcia finansowego, oznacza to brak odszkodowania, nawet kiedy samochód został uszkodzony i wymaga gruntownej naprawy. To podstawowa różnica, kiedy chodzi o OC oraz AC.

Ubezpieczenie dodatkowe AC

AC oznacza autocasco, czyli dobrowolne ubezpieczenie, które może wykupić każdy kierowca. Mimo iż nie jest ono obowiązkowe, rekomenduje się je dla każdego właściciela pojazdu. Prezentowana polisa nie jest regulowana ustawą, dlatego przed wyborem konkretnej oferty należy przejrzeć kilka opcji. Takie działanie pozwoli wybrać polisę, która jest najbardziej korzystna finansowo i jednocześnie oferuje duże wsparcie w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, co oznacza odszkodowanie powypadkowe Kraków to miasto, w którym codziennie zdarzają się dziesiątki wypadków, tak samo jak w innych miejscach w Polsce. AC daje kierowcy pewność, że może spokojnie poruszać się do naszych drogach, gdyż nawet po nieszczęśliwym wypadku, wydatki związane z samochodem zostaną pokryte przez ubezpieczalnię. Prezentowane ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek kolizji, w których brały udział pojazdy, osoby, przedmioty bądź zwierzęta. Polisa opłaca wszystkie zniszczenia spowodowane przez osoby trzecie. Wiele samochodów ulega uszkodzenia w związku z działaniem sił natury, bądź w tak zwanych zdarzeniach losowych, którym nie można zapobiegać, ani ich przewidywać. Również w ich przypadku polisa okaże się sporym wsparciem dla właścicieli pojazdów, gdyż pokrywa koszty związane z naprawą. Odszkodowanie jest przyznawane, kiedy auto ucierpiało na skutek kontaktu z czynnikiem termicznym bądź chemicznym. AC może, ale nie musi pokrywać kosztów związanych z kradzieżą całego pojazdu bądź jego wyposażenia. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertą przedstawiciela.

Oba prezentowane ubezpieczenia są zupełnie inne. OC nie oferuje żadnego wsparcia finansowego dla osoby, która spowodowała wypadek. Polisa pokrywa koszty u osoby poszkodowanej, dlatego wybór konkretnej ubezpieczalni nie jest tak istotny. Najlepiej poszukać po prostu najtańszej ofertę. Z kolei AC to ubezpieczenie powstałe z myślą o kierowcy, który spowodował wypadek bądź jego pojazd uległ zniszczeniu ze względu na różne czynniki. W takich sytuacjach otrzymuje on odszkodowanie bądź pieniądze na usunięcie szkód.